GDPR     


Persondatapolitik

Hos lej-et-stillads.dk ønsker vi, at du som bruger er sikker på, at vi beskytter dit privatliv og behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de persondata, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos os, eller når du besøger og anvender vores hjemmeside www.lej-et-stillads.dk  


Kategorier af persondata og formålene med behandling

Alle de persondata, som vi indhenter, registrerer og behandler om dig, behandles til et eller flere legitime formål.


 • Besøgende på hjemmesiden. Ved dit besøg på vores hjemmeside registreres session cookies herunder:
  • IP-adresse, operativsystem, referrer-URL (den URL, du kom fra, da du gik ind på vore hjemmesider) geografiske oplysninger, sproginstilling, browsertype, udstyrstype mv.

Formål med behandlingen.

At hente hjemmesiden fra serveren og at optimere siden.


Juridisk grundlag for behandlingen.

Vores legitime interesser i at kunne levere hjemmesiden, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen.


Henvendelser

Ved din henvendelse til os på hjemmesiden eller via kontaktformularen på SoMe, registreres almindelige kontaktoplysninger, herunder:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Virksomhedens navn og CVR


Formål med behandlingen

At kunne besvare dine henvendelser, herunder udarbejde et tilbud på din forespørgsel, som efterfølgende sendes til dig.


Juridisk grundlag for behandlingen.

Vores legitime interesser i at kunne besvare henvendelser og forespørgsler fra potentieller kunder m.fl. jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen.Kunder

Når du lejer eller køber materiel hos os, registrerer vi dine kundedata bestående af almindelige kontaktoplysninger, herunder:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Virksomhedens navn og CVR


Formål med behandlingen

 • At kunne besvare dine henvendelser, herunder udarbejde et tilbud på din forespørgsel, som efterfølgende sendes til dig.
 • At kunne kontakte dig.
 • At kunne varetage forpligtelser i henhold til kontrakt og lignende
 • At kunne levere og ekspedere din(e) ordre(r)
 • At kunne foretage kundepleje


Juridisk grundlag for behandlingen.

Vores legitime interesser i at kunne kontakte eksisterende kunder med henblik på at ekspedere samt levere ordre og anden service/kundepleje jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen.


Alle ovenstående

Alle ovenstående kategorier


Formål med behandlingen

For iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.


Juridisk grundlag for behandlingen.

Vores legitime interesser som er anført under "Formål med behandling"  jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen.


Vi anvender kun persondata om dig til elektroniske markedsføringsformål, når du udtrykkeligt har givet dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et sådan samtykke.


Konsekvenserne af ikke at give os persondata om dig vil være, at vi ikke kan udarbejde et tilbud i henhold til din forespørgsel, herunder tilbyde salg eller leje af vores materiel, ligesom det ikke er muligt at formidle nyheder og informationer om vores produkter.


Cookies

Når du besøger vores tjeneste, bruger vi forskellige teknologier til at genkende dig som bruger og indsamle data. Vi bruger for eksempel cookies til at huske lejedatoer og udstyr. Cookies letter bruges af service og for at give dig relevante oplysninger, når du besøger vores hjemmeside. De bruges også til at cache data såsom ledige lejedatoer, priser mv.


Kilder

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig. Der kan være situationer, hvor vi har indhentet f.eks. dine kontaktoplysninger fra din arbejdsgiver. 


Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt.


Opbevaring og sletning

Vi opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. Vi kan ikke fastlægge en opbevaringsperiode, men vi lagrer persondata om dig indtil formålene med behandlingen ikke længere er til stede.


Videregivelse

Vi kan overføre data til en tredjepart, hvis det er nødvendigt for at kunne fuldføre en ordre, for at anvende ekstern databehandling eller -services, eller for at kunne overholde lovgivningen.


Eksempelvis kan vi overføre dine data til en samarbejdspartner i forbindelse med udlejning af materiel, og vi kan vælge at lade it-leverandører foretage behandling, herunder hosting af persondata for os.


Vi kan også anvende tredjeparts tjenester for at kontrollere de persondata, som vi har modtaget og registreret. Dette kan vi gøre for at sikre, at de registrerede persondata er korrekte. Vores databehandlere behandler alene persondata på vegne af, og efter instruktion fra os.


Tredjelande

Vi overfører ikke persondata om dig til lande udenfor EU/EØS.


Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af persondata om dig. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker , der sikrer, at vi følger disse sikkerhedsstandarder og på den måde opfylder kravene til implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre fortroligheden af de persondata, vi behandler om dig.


Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når vi behandler persondata om dig. Du har blandt andet ret til at:

 • Få indsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig.
 • Få korrigeret og ajourført de persondata, vi har registreret om dig, hvis de er forkerte, misvisende eller ufuldstændige.
 • Få slettet de persondata, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet persondata om dig, sletter vi alt data, medmindre vi kan eller skal fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis anden lovgivning skal gemme data eller f.eks. er nødvendige for at kunne besvare en henvendelse fra dig.


Ret til indsigelse

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af persondata, hvor behandlingsgrundlaget er legitime interesser, som angivet overfor. Vi må derefter ikke længere behandle persondata, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlinge er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.


Du har ret til at gøre indsigelse, hvis persondata om dig anvendes til direkte markedsføringsformål, herunder profilering. Hvis du gør indsigelse, vil vi ophøre med at bruge dine data til det pågældende formål.


Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.datatilsynet.dk


I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandling af persondata om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger er at finde nederst på siden.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder beder vi dig venligst give os tilstrækkelige oplysninger til at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.


Ændring af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik til enhver tid. Vi ændrer politikken, hvis der f.eks. sker væsentlige ændringer i lovgivningen eller fremkommer nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner, for at forbedre hjemmesiden eller lignende.


Denne persondatapolitik er senest opdateret 17. april 2023